Značka: Zuzana Aufrichtová

Moderné ihrisko pre deti
Posted on: 1. decembra 2020 Posted by: Katarína Hanzelová Comments: 0

Moderné ihrisko pre deti

Nové hracie prvky na ihrisku, bezpečné dopadové plochy, zeleň namiesto asfaltu, múr vyzdobený mladými výtvarníkmi, ale aj vynovená fasáda či opravená terasa – to je len časť úprav, ktoré mestská časť Staré Mesto v spolupráci so spoločnosťou Finep zrealizovala v materskej škole na Beskydskej ulici.