Značka: Vladimír Krčméry

Osobnosti Bratislavy - Vladimír Krčméry
Posted on: 26. júla 2020 Posted by: Katarína Hanzelová Comments: 0

Osobnosti Bratislavy – Vladimír Krčméry

Najmä v uplynulých mesiacoch sa jeho meno pre nás stalo symbolom nádeje a viery, že prekonáme pandémiu, ktorá sužuje celý svet. Jeho slová nám dodávali odvahu a aj vďaka nej sme úspešne všeobecnej panike, ktorú vyvolávala situácia nielen u nás, ale predovšetkým vo svete. Podarilo sa nám prekonať strach a začali sme sa správať konštruktívne. Patrí mu za to naša veľká vďaka a je pre nás Osobnosťou Bratislavy a nielen Bratislavy.