Značka: Staré Mesto

Moderné ihrisko pre deti
Posted on: 1. decembra 2020 Posted by: Katarína Hanzelová Comments: 0

Moderné ihrisko pre deti

Nové hracie prvky na ihrisku, bezpečné dopadové plochy, zeleň namiesto asfaltu, múr vyzdobený mladými výtvarníkmi, ale aj vynovená fasáda či opravená terasa – to je len časť úprav, ktoré mestská časť Staré Mesto v spolupráci so spoločnosťou Finep zrealizovala v materskej škole na Beskydskej ulici.

Budova Propeleru čaká na nového prenajímateľa
Posted on: 6. októbra 2020 Posted by: Katarína Hanzelová Comments: 0

Budova Propeleru čaká na nového prenajímateľa

Ikonickú budovu Propelleru na Rázusovom nábreží chce mestská časť Staré Mesto prenajať, budúci prevádzkovateľ má vyjsť z verejnej obchodnej súťaže, ktorá bude oficiálne vyhlásená 7. 10 a súťažné návrhy bude možné podávať až do 6. 11. O víťazovi rozhodne súťažná komisia, výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 20. 11. 2020.

Korzo Horský Park
Posted on: 2. júla 2020 Posted by: Katarína Hanzelová Comments: 0

Promenáda v Horskom parku

Horský park v Starom Meste patrí k najobľúbenejším a najvyhľadávanejším lokalitám nášho mesta. Relaxovať sem chodia nielen domáci, ale aj návštevníci a všetci sa sem radi vracajú.