Posted on: 20. októbra 2020 Posted by: SITA Comments: 0
Mesto chce získať objekt v Záhorskej Bystrici na vybudovanie nájomných bytov
Kávoholik - Pitie kávy ako zážitok

Hlavné mesto chce získať objekt bývalého internátu v Záhorskej Bystrici na vybudovanie nájomných bytov. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. “S cieľom získavania nových nájomných bytov pristupuje hlavné mesto k vytypovaniu a rekonštrukcii nevyužívaných opustených budov. Jednou z nich je aj prázdny objekt internátu pri bývalom učilišti Elektrovodu v katastri mestskej časti Záhorská Bystrica,” uviedla hovorkyňa a dodala, že predstavitelia magistrátu, Bratislavského samosprávneho kraja a Záhorskej Bystrice podpísali Memorandum o spolupráci pri postupe v súvislosti s daným objektom.

Hlavné mesto minulý rok iniciovalo rokovania o zámene pozemkov a objektov s cieľom získať do vlastníctva budovu internátu za účelom zvýšenia počtu mestských bytov. “Predpokladáme, že vďaka tejto partnerskej spolupráci získa Bratislava 62 nových nájomných bytov,” uvádza magistrát a dodáva, že do procesu zámeny vstúpila aj mestská časť, ktorá má záujem v areáli učilišťa zriadiť základnú školu. BSK zas v budove počíta so sociálnym zariadením. “Hlavné mesto poskytne do zámeny nevysporiadané pozemky pod budovami BSK na území mesta. Súčasťou dohody bude teda aj následný prenájom časti pozemkov a objektov pre vzdelávacie potreby Záhorskej Bystrice,” dodalo mesto.

zdroj: maps.google.sk

O zámere zrekonštruovať v objekte byty vhodné na nájomné bývanie budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva približne na prelome rokov 2020/2021.”Pred samotnou rekonštrukciou bude potrebné v rámci prípravných prác vyhodnotiť technický stav objektu, na základe ktorého mesto vyberie dodávateľov projekčných a realizačných prác. Tiež skladba nájomných bytov bude určujúca, akým spôsobom bude rekonštrukcia financovaná,” uzavrelo mesto.

Kávoholik - Pitie kávy ako zážitok

Pridaj komentár