OSOBNOSŤ BRATISLAVY - Ivan Šramko
Posted on: 28. februára 2021 Posted by: Katarína Hanzelová Comments: 0

OSOBNOSŤ BRATISLAVY – Ivan Šramko

Významný finančník a ekonóm pôsobil na rozhodujúcich postoch počas všetkých zásadných reforiem nášho štátu. Či už išlo o zavádzanie slovenskej meny súvisiacej so vznikom samostatnej republiky alebo jej prechodu na euromenu. Pôsobil ako predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.